Vodní dílo Újezd

- Investor Povodí Ohře
- Základní technická dataVýpustní objekt pro vodní nádrž sloužící jako zásobárna technologické vody. Na objektu jsou dvě spodní výpusti a nově instalovaná MVE 1x140kW pro zpracování asanačního průtoku. Vstupní profil každého vtoku do objektu je 3 x 3m. Na vtoku do objektu byl instalován odpuzovače ryb.
- Zajišťované práceZpracování projektu pro instalaci odpuzovače a zajištění realizace tohoto projektu.

- zpět -

REFERENCE

Vodní elektrárny | Větrné elektrárny | Tepelné elektrárny | ČOV | Obč. Stavby
Copyright ELPAK.CZ 2007 PRINT PRODUKCE PRAHA &ALL IN 1 - tvorba stránek