Úpravna vody Želivka

- Investor Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
- Základní technická dataRekonstrukce celého vn napájecího systému úpravny vody Želivka. Úpravna vody Želivka je jedním ze tří zdrojů pitné vody pro Prahu. Kapacita úpravny je 6m3/s.
- Zajišťované práceTechnický konzultant a dozor investora.

- zpět -

REFERENCE

Vodní elektrárny | Větrné elektrárny | Tepelné elektrárny | ČOV | Obč. Stavby
Copyright ELPAK.CZ 2007 PRINT PRODUKCE PRAHA &ALL IN 1 - tvorba stránek