ÚČOV Praha

- Investor Pražské vodovody a kanalizace a.s.
- Základní technická dataHlavní čistírna odpadních vod pro Prahu pro 1mil. obyvatel. Na čistírně proběhla instalace 4 plynových motorů každý o výkonu 1MW, výměna elektrických ochran v celém vn napájecím systému, rekonstrukce hlavních nn rozvodů nasazení nového řídícího systému.
- Zajišťované práceU všech těchto akcí jsme vystupovali jako projektant elektročásti, u řídícího systému jako projektant části tohoto systému. Při realizaci jsme zajišťovali autorský dozor.

- zpět -

REFERENCE

Vodní elektrárny | Větrné elektrárny | Tepelné elektrárny | ČOV | Obč. Stavby
Copyright ELPAK.CZ 2007 PRINT PRODUKCE PRAHA &ALL IN 1 - tvorba stránek