• ELPAK Praha, spol. s r.o.

Inženýrská firma zajišťující

Projektovou činnost:

Zpracování projektů elektro v části silových obvodů, řídících systémů, elektrických ochran a slaboproudu. Zvláštní specializací jsou projekty technologických provozů. Rozsáhlé zkušenosti máme s projekty vodních elektráren, úpraven vody, čistíren odpadních vod, výrobních hal.
Samostatnou část tvoří projekty občanské výstavby - projekty bank, administrativních budov a obytných budov a pod. Mimo projektů nových staveb zpracováváme i mnoho projektů rekonstrukcí staveb.
Zajišťujeme zpracování rozsáhlých a ve vazbách a profesích členitých projektů, ale i malých jednoduchých projektů. Zpracování koncepční dokumentace a realizační dokumentace.
Zpracování tendrové dokumentace pro výběr dodavatele a organizace a vedení celého výběrového řízení.

Konzultační činnost:

Pro velké i drobné investory a hlavní dodavatele zajišťujeme technickou podporu a koordinace při realizaci malých i velkých projektů.
Investora zastupujeme při přípravě projektů, zpracování projektové dokumentace, při kontrole výroby a realizaci stavby a při vyhodnocení a sledování zkušebního provozu.

Diagnostiku a posudky:

Zajišťujeme diagnostická měření a komplexní zkoušky zařízení při uvádění do provozu, při výskytu problémů nebo při podezření na špatnou funkci zařízení.

Realizace staveb:

V řadě projektů jsme z důvodu snadnějšího technického vedení stavby zajišťovali kompletní realizaci stavby.

  • Historie společnosti

Firma, ELPAK byla založena v roce 1990 jako malá projekční kancelář. Na přelomu roku 1992 se tato kancelář rozšířila o nové zaměstnance a zpracovávala řadu i větších projektů. V roce 1997 se tato firma transformovala v právnickou osobu tj ELPAK Praha spol. s.r.o. V této podobě firma funguje i v současné době s řadou špičkových techniků, kteří tvoří stabilní personální základ firmy.
Vznik ani další vývoj firmy není spojen s žádným raketovým startem. Firma je stabilní, pomalu se rozšiřuje a postupně rozšiřuje i svoje aktivity. Z původně pouze projektové kanceláře zpracovávající projekty, provozní dokumentace a tendrové dokumentace se postupně stávala i konzultační kancelář pro řadu investorů – ČEZ, Povodí Ohře , Povodí Vltavy apod. V průběhu dalších let jsme se účastnili v roli zkušebních techniků, dozorů investora případně dozorů dodavatele na stavbách. Následně jsme pracovali i jako vedoucí celého realizačního týmu a to jak v části technologie, tak i v části stavby. Pro investory zajišťujeme provozování vodních elektráren např. MVE Libčice. U některých projektů jsme na svá bedra převzali i roli vyššího dodavatele technologické části a dodavatele technologických částí při výstavbě a rekonstrukcích vodních elektráren.
Hlavní naše zakázky jsou z oboru vodního hospodářství tj. vodní elektrárny, úpravny vody, čistírny, čerpací stanice apod. Ve svém oboru máme velice bohaté a dlouholeté zkušenosti, které nás vedou k poznání, že toho stále ještě hodně nevíme, a že opatrnosti není nikdy dost.
Registrace firmy: ELPAK Praha, spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 55934.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Vodní elektrárny | Větrné elektrárny | Tepelné elektrárny | ČOV | Obč. Stavby
Copyright ELPAK.CZ 2007 PRINT PRODUKCE PRAHA &ALL IN 1 - tvorba stránek